Test je financiele gezondheid
088 – 4428425
Skip to main content

Wat is het personeelsfonds?

De stichting

Het Personeelsfonds is een sociaal fonds van collega’s voor collega’s en biedt hulp aan collega’s die door een samenloop van omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen maar is er ook voor een hart onder de riem.

Doelgroep

Collega’s van het ministerie van Financiën en de daaronder ressorterende diensten en hun gezinnen. Ook oud-collega’s (pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) en hun nabestaanden kunnen een beroep doen op het Personeelsfonds.

  • Bezoekadres
  • Korte Voorhout 7
    Den Haag, kamer BC 0.76
  • Postadres
  • Postbus 11644
    2502 AP Den Haag

Onafhankelijk

Het Personeelsfonds is onafhankelijk en kan daardoor geheimhouding waarborgen. Zonder jouw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Ook niet aan de werkgever.

Opgericht op 12 februari 1959

Het Personeelsfonds is opgericht door het ministerie van Financiën en de vakbonden. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Vijf leden vertegenwoordigen de verschillende vakorganisaties en twee leden vertegenwoordigen het ministerie en de Belastingdienst.

Jaarverslag

Voor meer achtergrondinformatie over de stichting en haar werkzaamheden wordt verwezen naar het

Jaarverslag