Test je financiele gezondheid
088 – 4428425
Skip to main content

Wanneer biedt het Personeelsfonds hulp?

Onverwachte gebeurtenissen

Het Personeelsfonds biedt hulp aan collega’s die door een samenloop van omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Denk bij onverwachte gebeurtenissen bijvoorbeeld aan:

 • een echtscheiding
 • ziekte
 • overlijden
 • verhuizing
 • verlies van baan van de partner
 • problemen met de kinderen
 • Bezoekadres
 • Korte Voorhout 7
  Den Haag, kamer BC 0.76
 • Postadres
 • Postbus 11644
  2502 AP Den Haag

Deze gebeurtenissen, vaak een combinatie, kunnen een leven op z’n kop zetten waarbij naast emotionele ook financiële problemen kunnen ontstaan. Het Personeelsfonds kan je in een dergelijke situatie helpen om je leven weer op de rails te krijgen. Elk geval is uniek en wordt op zijn unieke waarde beoordeeld, het Personeelsfonds biedt dus hulp op maat. Door in een vroeg stadium snel en adequaat te adviseren en/of te helpen kan vaak erger worden voorkomen.

Ook ondersteunt het Personeelsfonds collega’s die door ziekte of een opeenstapeling van nare omstandigheden op de toppen van hun tenen lopen. Wij bieden in dergelijke omstandigheden collega’s met hun partner of gezin een weekendje, weekje weg of een andere vorm van ontspanning om even op adem te komen.

Trek (op tijd) aan de bel

Hoe biedt het Personeelsfonds hulp?

Leningen en/of giften

Het Personeelsfonds heeft verschillende manieren om bijstand te verlenen. Er kunnen renteloze leningen en/of giften worden verstrekt. De leningen worden terugbetaald met een maandelijkse aflossing en/of een inhouding op het IKB-budget te ontvangen in de maand december.
Giften worden verstrekt uit sociale overwegingen.
Er wordt altijd rekening gehouden met individuele omstandigheden zodat hulp op maat kan worden geboden.

Advies/begeleiding

In sommige gevallen kan worden volstaan met immateriële hulp door het geven van advies, het begeleiden bij budgetteren of het verwijzen naar andere instanties. Samen wordt naar een structurele oplossing gezocht. Het Personeelsfonds werkt onafhankelijk van de werkgever en kan daardoor geheimhouding waarborgen.

Mocht je jouw situatie met een bedrijfsmaatschappelijk werker willen bespreken dan kun je ook bij ons terecht voor de naam, het telefoonnummer en/of e-mailadres om een afspraak te maken.

Het Personeelsfonds heeft goede contacten met het bedrijfsmaatschappelijk werk. Zij zijn ook op de hoogte van onze werkwijze en kunnen, als jij dat zou willen, de aanvraag ondersteunen met een advies. Ook bij het bedrijfsmaatschappelijk werk vindt zonder jouw instemming geen overleg met anderen plaats.